HYPE
L O A D I N G

Hype Production video «Volga» by «Oleg Trofim»

Oleg Trofim
YouTube
Yoga
Director Oleg Trofim
2021
YouTube

Yoga

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Egor Protsko

Producer
Michael Novitsky, Ilya Dzhincharadze
Agency
SLAVA
Sberbank
Thank You
Director Oleg Trofim
2020
Sberbank

Thank You

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Mikhail Milashin

Producer
Andrew Samsonov, Maria Emelianova
Agency
MOSAIC
JTI
Japan
Director Oleg Trofim
2019
JTI

Japan

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Misha Hasaya

Producer
Andrew Sams
Agency
UnityUnity
Synecdoche Montauk
Wherever You Are
Director Oleg Trofim
Synecdoche Montauk

Wherever You Are

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Mikhail Milashin

Producer
Olga Mitina
Director Oleg Trofim
Sirotkin

Higher Than Houses

Director

Oleg Trofim

PayPal
Frontiers
Director Oleg Trofim
2015
PayPal

Frontiers

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Ivan Lebedev

Agency
Grayling
Qiwi
Cities
Director Oleg Trofim
2015
Qiwi

Cities

Director

Oleg Trofim

Agency
Friends Moscow
Google
Chekhov
Director Oleg Trofim
2015
Google

Chekhov

Director

Oleg Trofim

Agency
SLAVA
Timati
Helicopter
Director Oleg Trofim
2014
Timati

Helicopter

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Michael Hasaya

Producer
Dima Zhukov
Agency
Black Star Inc.
L'One
Korobka
Director Oleg Trofim
2014
L'One

Korobka

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Michael Hasaya

Agency
Black Star Inc.
Life Group
Volga
Director Oleg Trofim
2014
Life Group

Volga

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Misha Hasaya

Producer
Anna Tafrova
Agency
SLAVA
Ms. Sounday
Shelestom Resnits
Director Oleg Trofim
2013
Ms. Sounday

Shelestom Resnits

Director

Oleg Trofim

Director of photography

Mikhail Milashin

Producer
Maria Kolchina