HYPE
L O A D I N G

Hype Production video «Ice Hockey» by «Medet Shayakhmetov»

Medet Shayakhmetov
Eldzhey & Era Istefi
Sayonara Boy
Director Medet Shayakhmetov
2019
Eldzhey & Era Istefi

Sayonara Boy

Director

Medet Shayakhmetov

Director of photography

Michal Hasaya

Producer
Arseniy Zyabbarov, Vladimir Ivanov
Scriptonite
The Party
Director Medet Shayakhmetov
2017
Scriptonite

The Party

Director

Medet Shayakhmetov

Google
Nexus
Director Medet Shayakhmetov
2016
Google

Nexus

Director

Medet Shayakhmetov

L'One
Ice Hockey
Director Medet Shayakhmetov
2017
L'One

Ice Hockey

Director

Medet Shayakhmetov

Vladimir Zolotukhin
Sverchki
Director Medet Shayakhmetov
2017
Vladimir Zolotukhin

Sverchki

Director

Medet Shayakhmetov

L'One & Monatik
Dream
Director Medet Shayakhmetov
2017
L'One & Monatik

Dream

Director

Medet Shayakhmetov